Pedagogika - PANS

Doskonały wybór

Pedagogika - kierunek, który transformuje edukację i inspiruje do zmiany

Jeśli pragniesz zaangażować się w pracę z ludźmi, rozwijać ich nieograniczony potencjał oraz oferować wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, to właśnie tu znajdziesz swoje miejsce. Studia na kierunku Pedagogika to niezwykła możliwość przygotowania się do roli wybitnego pedagoga, zdolnego kształtować przyszłość w różnorodnych instytucjach i placówkach. Twoje oddziaływanie będzie obejmować zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych, pozwalając na istotne wpływanie na ich życie.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci Pedagogiki mogą zajmować stanowiska:

Odkryj specjalizacje, które otworzą drzwi do sukcesu w pedagogice

Rozwiń swoje horyzonty i wybierz specjalizację, która zapewni Ci niepowtarzalne możliwości osiągnięcia sukcesu w dziedzinie pedagogiki. Oferujemy  wybór dwóch specjalizacji, które doskonale dopasują się do Twoich pasji i aspiracji. Przygotujemy Cię do pracy z różnymi grupami ludzi, dostarczając niezbędną wiedzę i umiejętności. Oto kilka z naszych porywających specjalizacji:

Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną: Rozwijaj swoje umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwie rodzinnym oraz ośrodkach pomocy społecznej. Specjalizacja ta pozwoli Ci zapewnić wsparcie poprzez terapię pedagogiczną, pomagając jednostkom w ich rozwoju i integracji ze społeczeństwem.

Asystent osoby niepełnosprawnej z terapią pedagogiczną: Jeśli pragniesz pracować z osobami o różnych formach niepełnosprawności, ta specjalizacja jest dla Ciebie stworzona. Zdobędziesz kompleksową wiedzę, umiejętności interpersonalne oraz kompetencje społeczne, które pozwolą Ci skutecznie wspierać osoby niepełnosprawne we wszystkich aspektach ich życia. Będziesz mógł/a ułatwiać codzienne czynności, pomagać w osiąganiu samodzielności oraz inicjować i wspierać aktywność zarówno wśród członków rodziny, jak i najbliższego otoczenia.

Pedagogika- Rozwijaj potencjał, kształtuj przyszłość!

Odkryj moc Pedagogiki i otwórz drzwi do nieograniczonych możliwości rozwoju. Rozwijaj potencjał ludzi na różnych etapach życia, inspirując ich do osiągania sukcesów i wspierając w trudnych sytuacjach. Stawiaj fundamenty pod przyszłość, gdzie Twoja wiedza, umiejętności interpersonalne i praktyczne doświadczenie będą kluczem do sukcesu w fascynującym świecie pedagogiki. Otwórz nowe horyzonty, stając się siłą napędową dla zmian społecznych i dając innym szansę na rozwój pełnego potencjału.

Bogaty program praktyk

Na kierunku Pedagogika przykładamy ogromną wagę do praktycznego przygotowania naszych studentów. W ramach naszego bogatego programu praktyk zapewniamy Ci możliwość zdobycia realnego doświadczenia zawodowego. Przez 6 miesięcy będziesz mógł/a pracować w różnych placówkach i instytucjach, nabywając nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne.

Podczas praktyk będziesz miał/a okazję obserwować, współpracować z doświadczonymi pedagogami i specjalistami terapii pedagogicznej oraz angażować się w procesy edukacyjne i terapeutyczne. To doskonała okazja do stosowania zdobytej wiedzy w praktyce i rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych.

Kompleksowe kształcenie

W trakcie studiów na kierunku Pedagogika oferujemy Ci kompleksowe kształcenie, które połączy teorię z praktyką. Nasz zespół doświadczonych wykładowców i mentorów z pasją zapewni Ci wysoką jakość nauczania i wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym.

Będziesz uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, w tym w licznych projektach praktycznych, w tym także unijnych inicjatywach. To idealna okazja, aby rozwijać swoją kreatywność, korzystać z innowacyjnych metod edukacyjnych i zdobywać praktyczne umiejętności pracy z ludźmi.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Oto kilka powodów, które uczynią Twoją naukę wyjątkową i satysfakcjonującą:

Przygotowanie do pracy pedagoga: Nasz program studiów doskonale przygotowuje Cię do roli pedagoga, wyposażając w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Będziesz gotowy/a do pracy z różnymi grupami wiekowymi, od dzieci po dorosłych.

Skoncentrowane na praktyce: Nasze zajęcia skupiają się na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy. W ramach programu studiów odbywasz 6 miesięcy praktyk zawodowych, które umożliwiają Ci zdobycie cennego doświadczenia i rozwinięcie umiejętności pracy z ludźmi.

Liczne zajęcia z psychologii: Poznasz podstawy psychologii, co jest kluczowe dla zrozumienia zachowań, potrzeb i rozwoju osób, z którymi będziesz pracować. Ta wiedza pomoże Ci tworzyć efektywne strategie i metody pracy.

Projekty praktyczne, w tym unijne: Na naszej uczelni kładziemy duży nacisk na projekty praktyczne, które pozwalają Ci w praktyce zastosować zdobytą wiedzę. Dzięki temu zyskujesz realne doświadczenie zawodowe, a nie tylko teoretyczną wiedzę.

Cenne relacje i współpraca: Studia na kierunku Pedagogika to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także nawiązywanie wartościowych relacji. Poznasz wspaniałych kolegów, którzy podobnie jak Ty pasjonują się pracą z ludźmi. Wspólnie będziesz się rozwijać i wymieniać doświadczeniami.

Kreowanie rozwoju osobistego i zawodowego:  Dzięki różnorodnym zajęciom, mentorom i wsparciu wykwalifikowanych nauczycieli z pasją, będziesz mógł/mogła rozwinąć swoje umiejętności i zdolności na nowe poziomy.

Bogata baza dydaktyczna: Masz dostęp do nowoczesnych materiałów, książek, badań i technologii, które umożliwiają Ci pogłębianie wiedzy i poszerzanie horyzontów. Nasi nauczyciele i pracownicy dbają o to, abyś miał/miała stały dostęp do najlepszych zasobów, które wspierają Twoją naukę i badania w dziedzinie pedagogiki.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+: Jako student kierunku Pedagogika na naszej uczelni, masz możliwość uczestnictwa w programie Erasmus+. Dzięki temu możesz wyjechać na wymianę studencką do renomowanych uczelni za granicą, poszerzając swoje horyzonty, zdobywając nowe doświadczenia międzykulturowe i rozwijając umiejętności językowe.

Uczestnictwo w studenckim kole naukowym Twórczych Pedagogów i zespole muzycznym: Na naszej uczelni oferujemy wiele dodatkowych możliwości angażowania się w aktywności studenckie.

Życzliwa atmosfera i osobowe relacje: Na naszej uczelni panuje ciepła i przyjazna atmosfera, gdzie każdy student jest doceniany i wspierany. Tworzymy społeczność, w której możesz czuć się komfortowo i mieć pewność, że zawsze możesz liczyć na wsparcie kolegów, wykładowców i pracowników uczelni.

Dołącz do naszego kierunku Pedagogika i odkryj fascynujący świat pracy z ludźmi, rozwijaj swoje umiejętności pedagogiczne i otwórz sobie drzwi do satysfakcjonującej i wartościowej kariery zawodowej. Nasza uczelnia zapewni Ci nie tylko solidne przygotowanie teoretyczne, ale także praktyczne umiejętności i inspirujące doświadczenia.

Ekskluzywne perspektywy zawodowe

Odkryj nowe perspektywy zawodowe na kierunku Pedagogika. Nasz program kształcenia zapewnia Ci ekskluzywne możliwości rozwoju i wyjście na szerokie pole sukcesu zawodowego.

Absolwenci naszego programu zdobywają nie tylko podstawowe kwalifikacje zawodowe, lecz także wiedzę i umiejętności, które stanowią klucz do otwarcia drzwi różnorodnych ścieżek kariery.

Dzięki temu, czego nauczysz się u nas, będziesz pełnił/a rolę pedagoga w placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, poradniach oraz wielu innych miejscach, gdzie Twoje kompetencje będą nieocenione. Twoja wiedza i zaangażowanie będą niezwykle cenne dla społeczności, z którymi będziesz pracować.

Odkryj potęgę Pedagogiki - kształtuj przyszłość poprzez edukację i rozwój osobisty

Pedagogika, jako nauka o procesach wychowania i kształcenia, otwiera drzwi do poznania niezwykle interesujących zagadnień związanych z rozwojem człowieka w różnych etapach życia. Na tych studiach otrzymasz szansę zgłębiania tajemnic rozwoju jednostki, zrozumienia zawiłości interakcji społecznych oraz zdobycia wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i innych dziedzin naukowych, które współtworzą pełny obraz pedagogiki.
Przygotowanie się do roli pedagoga oznacza nie tylko zdobycie solidnej wiedzy teoretycznej, ale również nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia, które będą Cię wyróżniać jako profesjonalistę w dziedzinie pedagogiki. Dlatego nasza oferta edukacyjna skupia się na holistycznym podejściu, łączącym teorię z praktyką. Będziesz mieć okazję uczestniczyć w stażach, praktykach terenowych oraz warsztatach, które pozwolą Ci pogłębić wiedzę i zdobyć bezcenne umiejętności, niezbędne w codziennej pracy z ludźmi.
Naszym priorytetem jest stworzenie dla Ciebie inspirującego środowiska, w którym rozwijasz swoje talenty, wymieniasz się doświadczeniami z innymi pasjonatami pedagogiki i budujesz sieć cennych kontaktów. Wykładowcy, doświadczeni praktycy i badacze, będą pełnić rolę Twoich przewodników i mentorów, dzieląc się swoją wiedzą oraz inspirując Cię do osiągania coraz większych sukcesów.
Studia na kierunku Pedagogika to inwestycja w Twoją przyszłość, która otwiera przed Tobą szerokie pole możliwości zawodowych. Po ich ukończeniu będziesz posiadać solidne fundamenty wiedzy pedagogicznej, umiejętności interpersonalnych i praktyczne doświadczenie, które pozwolą Ci na osiągnięcie sukcesu w różnorodnych obszarach zawodowych. Ponadto, po ukończeniu studiów, będziesz miał/a możliwość kontynuowania nauki na poziomie magisterskim lub podjęcia dodatkowych szkoleń i kursów, które poszerzą Twoje kompetencje i umiejętności. Niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej, rola pedagoga jest niezwykle ważna i satysfakcjonująca. Będziesz mieć możliwość wpływania na rozwój i edukację innych osób, pomagając im osiągnąć ich pełny potencjał. Twoja praca będzie mieć istotny wpływ na ich życie i przyszłość