Inżynieria Jakości  - PANS

Doskonały wybór

Inżynieria Jakości - kierunek dla wymagających, ambitnych i praktycznych studentów

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci Inżynierii Jakości mogą zajmować stanowiska:

Następnie, możesz awansować na stanowiska takie jak:

  • Menedżer ds. jakości (Quality manager),
  • Kierownik / Dyrektor Jakości,
  • Kierownik / Dyrektor Produkcji,
  • Kierownik / Dyrektor Laboratorium,
  • Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania,

 

 

W dzisiejszych czasach, jakość produktów odgrywa kluczową rolę na rynku, a klienci stają się coraz bardziej wymagający. W związku z tym, producenci muszą sprostać temu wyzwaniu i oferować coraz lepsze wyroby. Aby temu sprostać, potrzebują wysoko wykwalifikowanych inżynierów jakości.

Jeśli interesujesz się tematem jakości produktów, i chcesz zyskać wiedzę i umiejętności w tym obszarze, to kierunek Inżynieria Jakości jest dla Ciebie idealnym wyborem.

 

Kompleksowe kształcenie

 

Kierunek Inżynieria Jakości zapewnia kompleksowe kształcenie, które obejmuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: jakości wyrobów przemysłowych i żywnościowych, systemów zarządzania i zapewnienia jakości, wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością, projektowania wyrobów, oceny jakości produktów, analizy i badania rynku, marketingu produktów czy logistyki towarów. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy zawodowej m.in. jako specjaliści działów kształtowania i oceny jakości czy audytorzy systemów zarządzania jakością.

Bogaty program praktyk

Kształcimy praktycznie, oferując bogaty program praktyk. Studenci odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach branży spożywczej i przemysłowej, w których prowadzone są procesy wytwarzania produktów i w których funkcjonują systemy zarządzania jakością. Dzięki temu, nasi studenci zyskują nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne doświadczenie, co stanowi cenny atut na rynku pracy.

Certyfikaty i szkolenia

Studenci Inżynierii Jakości w Przedsiębiorstwie mają możliwość uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego i/lub pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP, poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez przedsiębiorstwo współpracujące z uczelnią. Cena szkolenia dla studenta jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Ponadto, istnieje możliwość odbycia kursu obsługi programu AutoCAD, którego ukończenie jest potwierdzone certyfikatem.

Ekskluzywne perspektywy zawodowe

Absolwent Inżynierii Jakości w Przedsiębiorstwie posiada kwalifikacje do pracy w małych, średnich i dużych zakładach przemysłowych i ispożywczych, w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i projektowych, w firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach handlowych, oraz jako niezależny ekspert. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej firmy oraz podjęcia studiów II stopnia.

Specjalizacje na miarę potrzeb rynku

Kierunek Inżynieria Jakości oferuje specjalizacje, które pozwalają na dostosowanie swojego wykształcenia do wymagań rynku. Studenci mają do wyboru specjalizacje z doskonalenia jakości lub logistyki towarów. Pozwala to na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, co zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.

Inżynieria Jakości to kierunek dla wymagających, ambitnych i praktycznych studentów, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie jakości produktów i systemów zarządzania jakością. Dzięki bogatemu programowi praktyk, certyfikatom i szkoleniom, a także wysokim perspektywom zawodowym, studenci zyskują konkurencyjne atuty na rynku pracy. 

Inżynieria Jakości to kierunek, który nie tylko zapewnia wykształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy, ale również pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności w dziedzinie zarządzania jakością produktów. Studenci Inżynierii Jakości będą mieli okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty zarządzania jakością, ale także zdobyć doświadczenie w pracy z narzędziami i systemami wykorzystywanymi w codziennej praktyce.

W ten sposób, nasi absolwenci będą mieli przewagę na rynku pracy, ponieważ będą gotowi na praktyczne wyzwania, z którymi spotkają się w swojej przyszłej karierze zawodowej. Ponadto, Inżynieria Jakości to kierunek, który nieustannie się rozwija, co oznacza, że nasi absolwenci będą mieć dostęp do najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie zarządzania jakością produktów. Wybierając ten kierunek, przyszli studenci będą mieli nie tylko pewność stabilnej i perspektywicznej przyszłości, ale również okazję do ciągłego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

Poznaj perspektywy zawodowe dla absolwentów tego kierunku

Czy zastanawiałeś się, w jaki sposób możesz zdobyć kwalifikacje umożliwiające Ci pracę w różnych branżach produkcyjnych i spożywczych? Jeśli tak, to kierunek Inżynieria Jakości jest idealnym wyborem dla Ciebie! Poznaj perspektywy zawodowe dla absolwentów tego kierunku.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu kierunku Inżynieria Jakości są bardzo korzystne, co pozwala na podjęcie pracy w różnych branżach i na wiele różnych stanowisk. Dzięki praktycznym umiejętnościom oraz wiedzy teoretycznej, absolwenci kierunku są w stanie skutecznie wprowadzać i nadzorować procesy jakościowe w różnych przedsiębiorstwach

Możliwości kariery zawodowej

Absolwenci Inżynierii Jakości mają szeroki zakres możliwości zawodowych. 

Mogą pracować w:

Wybierając kierunek Inżynieria Jakości, inwestujesz w swoją przyszłość zawodową!

Obecnie od ponad 3 lat pracuję na stanowisku Specjalisty Logistyki w dużej firmie produkującej podłogi drewniane. Na co dzień nadzoruję pracęwszystkich magazynów w których pracujeponad 40 osób
Kinga Śnieżek
Inżynier Jakości
Wbrew panującym stereotypom studia pozwalają na zdobycie pracy na wymarzonym stanowisku oraz na wysoki rozwój osobisty. Zachęcam wszystkich do wyboru kierunku Absolwent krośnieńskiej Uczelni.
Patryk Nowak
Kontroler Jakości
Odpowiadam za jakość, logistykę oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dzięki pozyskanej edukacji skutecznie zgłosiłem i wdrożyłem 3 projekty KAIZEN z zakresu jakości, BHP, oraz informatyki.
Patryk Soliński
Przedsiębiorca

Osoby posiadające kwalifikacje inżyniera jakości są bardzo poszukiwane na rynku pracy, a ich wynagrodzenie należy do jednych z najwyższych w sektorze przemysłowym. Wybierając kierunek Inżynieria Jakości, inwestujesz w swoją przyszłość zawodową i możesz mieć pewność, że po ukończeniu studiów będziesz miał szerokie możliwości rozwoju oraz stabilną i dobrze płatną pracę.

Po ukończeniu studiów będziesz potrafił/a identyfikować problemy jakościowe w procesach produkcyjnych oraz proponować i wdrażać rozwiązania. Będziesz także umiał/a oceniać skuteczność działań podjętych w celu poprawy jakości produktów oraz wprowadzać ulepszenia.

Pracując na stanowiskach związanych z inżynierią jakości, będziesz miał/a szansę współpracować z przedsiębiorstwami z różnych branż, od przemysłu motoryzacyjnego, przez elektronikę, po produkcję żywności. Będziesz mógł/a wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w celu wprowadzania zmian, poprawy jakości produktów oraz zapewnienia zadowolenia klientów.

Studia na kierunku Inżynieria Jakości to także doskonała okazja do rozwoju osobistego i zawodowego. Nauczysz się pracy w zespole, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów. Będziesz miał/a okazję zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez udział w projektach badawczych oraz stażach w przedsiębiorstwach. To wszystko sprawi, że po ukończeniu studiów będziesz gotowy/a na podjęcie wyzwań związanych z inżynierią jakości.

Nie zwlekaj, zapisz się na kierunek Inżynierii Jakości i zdobądź niezbędne umiejętności oraz wiedzę, aby osiągnąć sukces w swojej karierze zawodowej.